YARATICILIK & EĞLENCE

Herkes, yeni,farklı ya da alışmışın dışında şeyler görmeyi sever.Bu iş veya eğlence ile ilgili olabilir.
Bazılarınız gerilla pazarlama ile ilgili bir şeyler okumuş ya da görmüştür.Aslında Gerilla Pazarlama konsepti, iş ve eğlencenin iç içe geçmiş halidir.Google arama motorunda bununla ilgili çok sayıda tanım bulabilirsiniz. Fakat bu tanımlardan bazıları oldukça eksik kalıyor. Özellikle de yaratıcılık ve eğlence kısmı! Yurtdışında gerçekleşen gerilla pazarlama örneklerine baktığımızda çoğunlukla ‘bu kampanyanın yaratıcısı bayağı eğlenmiş ‘ diye içimizden geçiriyoruzdur herhalde.
Gerilla Pazarlamanın kendine has, beklenilmedik ve gelenekselliği reddeden bir ruhu vardır.Genellikle alışılmadık,oldukça orijinal ve etkisi çok kuvvetli olacak fikirlerle pazarlama iletişimi yapmaktır.
Bir – iki şey sıklıkla gerilla pazarlamanın belirleyicisi oluyor. 1)Çalışmanın gerçekleştirileceği bütçe biraz kısıtlıdır. Yenilikçi tekniklerle, insanlar arasında yüksek oranda WOM (word of mouth) yaratarak daha sonrasında bunun geleneksel medya kanallarına yansımasını sağlarsınız. 2)Fikir o kadar kuvvetlidir ki, sıradan bir pazarlama kampanyasını gerçekleştirmek sonuçlar açısından daha riskli olabilir.CREATIVITY & FUN

Everyone likes to see something new,different or something very unusual.This can be for business or just for fun.Some of you may have read or seen something about Guerilla Marketing.Actually this concept is sort of two things combined, business and fun.If you search with Google, you can find lots of description about guerilla marketing.But some of those are incomplete.Especially creativity and fun part!When you see guerilla marketing examples from other countries,it’s difficult not to think to yourself ‘the designer of this campaign is just having a laugh!’

Guerilla Marketing has original, unexpected and unconventional nature.Often,it’s a way of marketing communication with an unusual idea,usually totally original and is deployed in a way in which can be very impacting.

One or two things are often set guerilla marketing 1) There is a tight budget to work to,and guerilla marketing often is a way of gaining high levels of exposure through WOM(word of mouth) and indirectly through traditional media channels once people have ‘marvelled’ at the piece of innovative marketing ad subsequently republished about it; 2) The idea is too good to not employ and potential results from the particular marketing campaign are too high to risk not doing.

Yurtdışından yaratıcı ve eğlenceli gerilla pazarlama örneklerinden bazılarını sizinle paylaşmak istedik:
We wanted to share some entertaining examples:

Coca-Cola Happiness Vending Machine


Londra Robot İşgali Altında

Please write your comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s