WOMM ile ilgili birşeyler…

Pazarlama ve ölçümlenebilirlik kavramlarının bir elmanın iki yarısı gibi olduğu günümüzde, yeni kullanılan tekniklerin ölçümlenebilmesiyle ilgili pratikte biraz zorluk yaşanıyor.

Örneğin WOMM (ağızdan ağıza pazarlama), pazarlama stratejileri arasında eskiden beri bilinen fakat genel pazarlama anlayışı sebebiyle, kabullenilmesi biraz zaman alan ve bu sebepler de literatüre daha yeni girmiş bir terim. Halbuki eski zamanlardan beri, tüketim davranışlarını en çok ”diğer insanların” fikir ve önerileri belirlemiştir. Yeni aldığınız bir arabanın az benzin yaktığını siz de en yakınlarınızla paylaşmaz mıydınız?Ve de, onlar bunun sonucu olarak ‘ Mehmet bir araba almış abi, su yakıyor’ demezler mi acaba etrafındakilere..?

Peki womm ölçümlenebiliyor mu? Ölçümlendiği anda bile womm yaratabilecek bir şeyi nasıl ölçümleyebilirsiniz? Düşünün ki, size bir anket uygulanıyor ve içerisinde ‘‘bunu nereden duydunuz?’’ diye bir soru var.Duymamış olsanız bile o sırada duymuş olmayacak mısınız?

Womm için en riskli konu da çarpıtılma olsa gerek. Misafirlikte duyduğunuz bir şeyin ne kadar doğru anlatıldığına inanıyorsunuz? Womm’u yaratmak kontrol edilebilir fakat gidişatı sırasında kontrol etmek mümkün olabilir mi? Kontrolü sağlayabildiğimizi varsayarsak dahi başka bir soru daha çıkıyor karşımıza: Sonuç ne kadar güvenilir olacak?

Bu sebeple, WOMM stratejisi için uyulması gereken 3 altın kural:
1. Ağızdan ağıza pazarlamayı gerçekleştirecek kişi kesinlikle gönüllü olmalıdır (parayla olmaz, paranın da satın alamayacağı şeyler vardır)
2. Her zaman açık olun. (gerçekler acı olabilir 🙂 )
3. Senaryo yaratmayın, asıl mesajı söyleyin. Gerisini insanlara bırakın.

Womm ile ilgili yapılan araştırmalardan çıkan sonuçlar ise;

• Womm reklamın yerini alacak bir yapı değil, olmayacak da.Reklam ve diğer çalışmalarla birlikte kullanıldığı zaman ise etkisi oldukça büyük.Her zaman dediğimiz gibi pazarlama stratejisi bir bütündür.Eğer her noktadan çevreleyebilirseniz avı kaçırmanız imkansızlaşır.
• Ağızdan ağza pazarlamada gerçekleşen diyalogun %90 nı birebir ortamlarda gerçekleşiyor.(bu sebeple ölçümlenemeyebiliyor.)
• Womm insanların satın alma kararlarını %76 oranında etkiliyor.
• Günlük konuşma içeriğimizin % 15 i ürün, hizmet ve nitelikleri.

Womm için verilebilecek en güzel örneklerden biri Botoks.Kimse Botoks ile ilgili bir reklam görmemiştir ama binlerce kişi bu estetik uygulamayı yaptırmakta! 🙂
Facebook şu sıralar Womm için en gözde mecralardan birisi ki bunu Facebook yöneticileri kendileri de dile getiriyorlar. Bir şeyi satmanın en iyi yolu, arkadaşlarından geçer!

We will tell you something about WOMM..

Nowadays you can’t think marketing seperate from measurement but with new terms it’s really hard to measure what you market.

For an example WOMM ( word of mouth marketing), is a new ,well-known strategy but because of traditional marketing strategies it took time for it to get in literature.However,since ancient times,consumer behaviors are highly effected by ”other people’s ” opinions and tips.Well don’t you share that ‘’your new car is very economic about fuel usage’’? And as a result aren’t they going to say to someone that ‘’Mehmet’s car is working with water man!’’

But the main question is, can we measure Womm?How can you measure something that will be wom even when you say!Just dreamof a survey.There is a question:’’where did you hear it?’’.Even if you didn’t hear anything about that before, now you heard it!

Probably,the most risky subject of Womm is distortion . When you are in a conversation, do you really believe everything is totally true?You can create Womm, but is it possible to control it on its way?Even if we can control it then we have another problem: how reliable the result will be?

Three golden rules that you should follow for your Womm strategy:

1.Person who will do Wom should be a volunteer.(not with money, money can’t buy everything.)
2.Always be Open-Minded ( truth may be painful 🙂 )
3.Don’t make up a scenario, just tell your main message and leave the rest to people.

Researchs about Womm say that;

• Womm isn’t a method that will take place of Advertisement, and it won’t take the place of it. When it’s used with ad.s and other methods, it’s effect is pretty big!Always as we say, marketing strategies are a whole.If you surround it 360 degrees, it’s impossible to miss the hunt.
• 90 % of Womm is made offline .( it’s face to face , that’s why it’s unmeasurable)
• Womm effects people’s decisions about purchasing, with a ratio of 76 %
• 15 % of our daily conversation is about product,service and quality.

One of the best examples that we can say about Womm is Botox.Nobody has seen any ad about it, but thousands of people made it!
Facebook is also a very popular media for Womm which is also said by administrators of Facebook.Best way to sell something is to get your friends to sell it.

One comment

Please write your comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s