Sosyal Sorumluluk için Gerilla Ataklar

Yıl 2011.Medyada her gün küresel ısınma, kadına karşı şiddet, trafik kazaları, doğal kaynakların tükenmesi ve daha pek çok moral bozucu haberle karşılaşıyoruz. Peki bunları okuyup daha sonra unutmaktan başka ne yapıyoruz?

Gezegenimiz üzerindeki yaşam, Dünya’yı evrendeki diğerlerinden farklı kılan başlıca unsur (En azından şimdilik).Fakat biz, bu dünyayı ve içindekileri – ki buna insanlar da dahil – fazlasıyla hor kullanıyoruz.Ama neden?Bencil olmamız, ‘aman bir şey olmaz canım demelerimiz’ mi yoksa empati eksikliğimiz mi?
Neden her ne olursa olsun, bunu olumlu yönde düzeltmek için bireysel olarak yaptığımız her şey, etrafımızdakilere ve onların etrafındakilere dalga dalga yayılarak, dünyayı birkaç yüzyıl daha yaşanabilir, insanları daha huzurlu ve mutlu kılacaktır.

Flyermen ekibi olarak, Gerilla Pazarlama ve sıra dışı işler ile ilgili dünya ve Türkiye’den örnekler paylaşmaya, düşünceleri biraz da olsa değiştirmeye çabalıyoruz. Bugüne kadar bunun hep iş dünyası tarafını sizinle paylaştık. Bugünse dünyayı daha yaşanabilir kılmak ve insanların kötü giden şeylerin farkına varması için yapılmış güzel projeleri paylaşmak istiyoruz.

Social Responsibility and Guerilla Attacks

Year:2011.Everday we see or read depressing news about global warming,violence against women,traffic accidents,lack of natural resources and more..Well, what else we do instead of read and then forget?
Life on our planet makes Earth different than other planets in our universe (At least for now).But we misuse this planet and its content including mankind.But why?Are we selfish, we just say ’don’t worry, it’s not a big deal’ or lack of our empathy?

Whatever is the reason,everything that we do to change it in the positive way will spread to people around us, and to people around them.With the effect of this, Earth can be more livable, mankind will be more peaceful and happy.

As Flyermen Crew,we try to change minds by sharing examples about Guerilla Marketing and unusual Works from all over the world and Turkey.Up to today, we just shared the business part of it.But today, we want to share good projects that were done to make the world more livable and reach people to become aware of the things going bad.

Videoları izlerken de göreceğiniz gibi her biri başlı başına bir sosyal sorumluluk projesi. Fakat insanların etraflarını ve yaptıklarını fark etmeleri için, içinde biraz agresiflik barındırıyor. Gerilla pazarlamanın yaratıcılık ve eğlence tarafı da unutulmamış tabi ki.Sonuçlarına bakılacak olursa, kampanyanın kişilerin bakış açısını ve alışkanlıklarını bir hayli değiştirdiğini göreceksiniz.


As you watch the videos, you’re going to see that they are totally social responsibility projects.But it includes a ‘little’ aggression for to make people become aware of around and things that they’ve done. Of course,Guerilla Marketing’s creativity and entertainment side is not forgotten.If you look at the results,you’re going to see that the campaign has changed point of view of people and their habbits a lot.

İlk proje, Slovakya’da yapılan Pink Squad adında bir gerilla sosyal sorumluluk kampanyası. Pazardaki en büyük 10. Sigorta şirketi olan Launch Union için gerçekleştirilen projede amaç, markaya ve fiyatının uygunluğuna dikkati çekmekti.
Kampanyanın ilk bölümü için, yollardaki adaleti kendi kuralları çerçevesinde sağlayan bir tür gizli örgüt kuruldu. Pink Squad hareketi yollardaki sorumsuz davranışlara karşı!Medya ‘Vigialante’ isimli bir hikaye üzerinden bilgilendirildi (kendi yöntemleri ile trafikteki sorumsuz davranışları cezalandırma).Pink Squad’ın eylemleri ulusal çapta duyulduktan sonra da Union ve hizmetleri ile birleştirildi.

First Project is a guerilla social responsibility campaign called Pink Squad from Slovakia. Launch Union Insurance company as the 10th car insurance company on the market of mandatory car insurance.
The challenge was how to engage people and attract their attention towards the brand while being in a low involvement category in which the price of the product is the main differentiator.
The first part of the campaign was created like a sort of secret organization that took justice on the roads into its own hands. The Pink Squad was a movement against irresponsibility on the road. The media were offered a story of a „Vigialante”, who in its own specific way that punishes irresponsibility on the streets. In the moment, when The Pink Squad and their actions became known nationwide, it was connected with Union and its products.

PINK SQUAD

—————————————————————–

İkinci proje, WaterAid’den.Uzaktan kumandalı kaka.WaterAid dünyadaki 2,6 milyar insanın tuvalet erişimi olmadığına dikkatleri çekmek için Londralıları uzaktan kumanda edilebilen bir kaka ile kovalıyor.Kurbanlar WaterAid’in kakasından kaçabiliyorlar-fakat dünya üzerinde milyarlarca insan kaçamıyor.
Doğru dürüst bir tuvalete erişimi olmayan insanlar, ihtiyaçlarını nereyi bulabilirlerse orada karşılıyorlar. Bu da dünya üzerinde her gün 4000 çocuğun ölümüne sebep olan ölümcül ishale davetiye çıkarıyor. Bunu durdurmak için siz de yardım edebilirsiniz.Tuvalet kazın,mezar değil.WaterAid kampanyasına siz de katılın http://www.digtoilets.org/poo/

Second Project is from WaterAid. The remote control poo. WaterAid chases Londoners with this remote controlled poo to demonstrate the plight of the 2.6 billion people globally who don’t have access to a toilet. The victims of WaterAid’s poo can escape – but billions of people across the world can’t.
Living without proper toilets means people have to go wherever they can. This causes deadly diarrhoea, which kills 4,000 children a day. Help to make it stop. Dig toilets, not graves. Sign WaterAid’s petition at http://www.digtoilets.org/poo/

THE REMOTE CONTROL POO

Please write your comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s