Geleneksel Pazarlama Yöntemleri ile Gerilla Pazarlama arasındaki farklar

Differences Between Traditional Marketing Methods and Guerilla Marketing

  Geleneksel pazarlama önceliği paraya, Gerilla ise önceliği zaman,efor,yaratıcılık ve bilgiye verir.

Traditional marketing’s primary investment is money while Guerilla’s primary investment is time, effort, creativity and knowledge instead of money

  Geleneksel pazarlama insanların aklını karıştırır mistik bir hava yaratır, Gerilla pazarlama ise açık seçik gerçekleri anlatır.

Traditional marketing makes people confused with a mystique atmosphere,but Guerilla marketing is simple and makes sense.

  Geleneksel pazarlama büyük iş diye tuttururken, Gerilla pazarlama büyük küçük demeden çalışır.

Traditional marketing insists on big works while Guerilla marketing doesn’t care about whether it is big or small.

  Geleneksel pazarlama performansı satışla ölçer , Gerilla pazarlama ise karlılığı ön plana çıkartır. Gerilla pazarlama için amaç kar etmektir.

Traditional marketing measures success by sales while Guerilla marketing measures success by profit.

  Geleneksel Pazarlama deneyim ve yargılar üzerine kuruludur, yani tahmindir. Oysa Gerilla Pazarlama, psikoloji ve insan davranışları üzerine odaklıdır. Çünkü gerillanın tahminle kaybedecek zamanı yoktur. Gerilla pazarlama, satın alma kararlarının % 90′ının bilinçaltıyla verildiğini bilir.

Traditional marketing is based on judgment and experience,so it’s a prediction.But Guerilla marketing is based on psychology and human nature because guerilla has no time to spend with predictions.Guerilla marketing knows that 90 % of purchasing decisions are made by subconscious.

  Geleneksel pazarlama birden fazla işe aynı anda girer. Gerilla,ise ‘önce işini yönetişine odaklan ve ondan sonra başka işe giriş’ der.

Traditional marketing grows business first and tries to be in a lot of work at the same time while Guerilla maintains its focus on managing the work and then continues to build market share.

  Geleneksel pazarlama çizgisel olarak işini büyütmeni söyler(tek müşteriye zaman ayırmak, pahalı). Oysa Gerilla pazarlama geometrik artışla işi büyütmeye yöneliktir. (Her müşteri için daha fazla işlem yapmak)

Traditional marketing tells you to grow your business linearly (one customer at a time, expensive) but Guerilla marketing is about growing your business geometrically (larger transaction size, more transactions per customer and utilizing referrals)

  Geleneksel pazarlama ‘önemli olan satıştır’ der ve satış sonrasında % 68 oranla, müşteriyi unutur. Gerilla, ise müşteriyi her zaman takip eder ve onu asla kaybetmez.

Traditional marketing says that sales is important and forgets the clients after that witha ratio of 68 %.But Guerilla always follows up the client and never loses it.

  Gerilla pazarlama rakiplerle çok ilgilenmez. Gerilla“rakipleri unut, senin gibi standardı olanlara bak ve onlarla işbirliği yap” der.

Guerilla marketing doesn’t care about competition.Guerilla says ‘Forget about the competitors,just look around for the ones like you and be in cooperation with them’.

  Geleneksel pazarlama insanlara der ki“hizmetimin veya malımın faydalarını satın al!” Oysa Gerilla, insanların problemlerini bulmak ve çözmek üzerine odaklanmıştır.

Traditional marketing says ‘buy my service and benefits of my property!’ while guerilla is focused on to find out the problems of people and solve them.

  Geleneksel pazarlama her zaman “ben” der. Her şeyi bunun üzerine kuruludur. Ama Gerilla “sen” der. Gerillanın her şeyi; broşürü, ilanı, web sitesi v.b. hep müşteriyle ilgilidir.

Traditional marketing always says ‘‘Me’ marketing, it all about my company but Guerilla says ‘company, it’s all about ‘you’ because it’s all about you’.Guerilla’s flyer,web sites etc. is all about customers.

  Geleneksel pazarlama “ne alabilirim” der. Gerilla ise “müşteriye ne verebilirim” diye sorar. Geleneksel pazarlama almak-satmak üzerine kuruludur. Oysa Gerilla “müşteriye ne verirsem onun işine yarar?” diye düşünür.

Traditional marketing thinks ‘What can I take from the customer?’ while guerilla says ‘What can I give to the customer?’.Traditional marketing is based on purchase-sell but Guerilla thinks like ‘will this work for my client?’

  Geleneksel pazarlama reklam, PR gibi geleneksel yolların her zaman işe yaradığını düşünür ve bunlardan ‘birine’ inanır. Oysa gerilla pazarlama bunların birinin değil hepsinin birden işe yaradığını düşünür. “Bunların bileşimi işe yarar” der.

Traditional marketing thinks that advertising works but Guerilla marketing thinks that advertising is dead. Guerilla believes that combinations of different types of advertising with other types of non-traditional marketing succeed.

  Geleneksel pazarlama ayın sonunda ne kadar parası olduğuna bakar.Gerilla ise ilişkilere bakar. ‘Bu ay kimlerle ilişki kurduk’ diye sorar.

Traditional marketing cares about ‘How much money do I have at the end of the month?’ while guerilla cares about ‘How many relationships do I have at the end of the month?

  Geleneksel pazarlama teknolojiye pek fazla önem vermez. Gerilla ise teknolojiyi sonuna kadar kullanır.

Traditional marketing doesn’t care about technology a lot but Guerilla embraces it to communicate.

  Geleneksel pazarlama büyük grupları hedef alır. Gerilla ise küçük grupları ve kişileri hedefler.

Traditional marketing aims your message at groups,it says ‘the larger the better’whereas Guerilla aims your message at individuals, it says ‘the smaller the group, the better’.

  Geleneksel pazarlama bilinç dışını hedefler ve küçük detaylara önem vermez. Oysa Gerilla pazarlama, bilinç altını hedef alır ve detaylara önem verir. Reklamlarınızdan, telefonunuzun nasıl cevaplandığı ve hatta satış yaptığınız yerdeki renklerin, görünümün ve seslerin dahi pazarlamanın bir parçası olduğu bilir.

Traditional marketing targets unconscious.It doesn’t care about small details so marketing is unintentional and impersonal.But Guerilla marketing targets at subconscious and cares about details.Guerilla says that every aspect of your business, is marketing, from your ads to how your phone is answered and even the colors, sights and sounds in your selling space.

  Geleneksel pazarlama yalnızca pazarlama tanıtımı ile satış yapabileceğine inanır. Oysa Gerilla pazarlama satıştan önce rıza almaya önem verir. Önemli olan insanlara çok fazla pazarlama malzemesi göndermek değil bu malzemeleri göndermek için insanların rızasını almaktır. Satışa değil rızaya odaklanmak önemlidir. Bu durumda sizin malınızı almak isteyenler, ihtiyaçları olduğunda ellerini kaldırıp sizi çağırırlar.

Traditional marketing’s goal is to make the sale.Guerilla marketing’s goal is to get the customers consent to market and sell to them.

  Geleneksel pazarlama monologtur,gerilla pazarlama ise diyalogtur. Gerilla her zaman bir sen söyle bir ben söyleyeyim der.

Traditional marketing is monolgue while Guerilla marketing is dialogue.

  Geleneksel pazarlama bir avuç pazarlama yöntemi kullanır ve pek çoğu oldukça pahalıdır.Gerilla pazarlamada ise pek çok yöntem vardır ki bunların bir kısmı çok ucuz ya da bedavadır.

Traditional marketing’s weapons are few and they are expensive whereas Guerilla marketing’s weapons are numerous and most are very cheap or free.

Please write your comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s