Değişen Pazarlama Anlayışı

Ekonomistler, pazarlama uzmanları, reklamcılar, akademisyenler, sosyologlar ve hatta müşteriler… Bireylerin mal, hizmet, bilgi ya da teknoloji alışverişi yaptığı her platformda, herkes pazarlamanın değiştiğinden bahsediyor. Birçokları için bildiğimiz pazarlama çoktan sona erdi. Koşulları, kanalları, yöntemleri, felsefesi, ilişkileri değişti. Peki ya klasik pazarlama tahtından indiyse yerine kim geçti?

Yeni kral, kişilerin kararlarını etkilemekte pek çok farklı yöntem kullanıyor.Bu bazen bir gerilla pazarlama taktiği olabiliyor, bazen de turbo pazarlama yöntemi.Bazılarınız, bu metodlara radikal ve devrimci derken, bazılarınız da müşteri odaklı ya da hedef odaklı diye adlandırıyor.Yöntemler değişse de, herkesin hemfikir olduğu bir gerçek var:Yeni kralın eskisine hiç benzemediği!

Pazarlamanın değişim süreci 20 yıl kadar önce başladı.Artık tüm global endüstrilerde yeni, dinamik ve hırslı isimler doğuyor.Yeni anlayış, sıra dışı pazarlama fikirlerini de beraberinde getiriyor.Geleneksel işletmeler, bu süreci benimsemekte oldukça sıkıntı çekiyor, dolayısıyla rekabet her sektörde kendini daha sık göstermeye, bunun bir sonucu olarak da ekonominin tüm alt dallarını etkilemeye başlıyor.

Marka sözcüğü, tozlu kitap sayfalarından kopup, hayatın içine iniyor. Tüketiciler bir zamanlar sadece ismini duydukları bu sözcükle, hayatın her alanında dost olmaya hazırlanıyor.
İlerleyen teknoloji ile ürünler birbirine daha da benziyor. Ürün kalitesi ve özellikleri benzeştikçe; ürün sunumu, paketlemesi, mesajı ve imajı gibi farklı ve soyut ağırlıklı değerler önem kazanıyor.
Kitle iletişim araçlarının efendisi televizyonun yeri, internet adında bir genç tarafından sarsılıyor. Küresel ağın getirdiği turbo iletişim ve kültürlerarası alışveriş, tüketim alışkanlıklarını ve beklentilerini değiştiriyor.

Tüm bu gelişmelerin ve beraberindeki pek çok sosyo-ekonomik etkenin, günümüz pazarlamasını kıyasıya bir yarışa dönüştürdüğü açık. İşte bu sonuç, aynı zamanda benzersiz bir sonsöz. Elbette hala 1990’larda yaşayanlar için…

İki bininci yılın pazarlaması ise asla bir yarış değil. Artık bu arena, kuralına göre oynayanın kazandığı bir oyun da değil. Yeni pazarlama, ulaştığı son noktada, her yönüyle, adeta bir SAVAŞ.! Her gün yüzlerce markanın doğduğu, daha fazlasının da yok olduğu bu savaş alanında ayakta durabilmek için daha zeki, sıra dışı, esnek, agresif ve empatik olmak gerekiyor. Bilinen sıradan pazarlama kurallarından kurtulmak, kemikleşmiş satış formüllerinden arınmak, on binleri kapsayan genel düşüncenin yanına bireysel bakışı koyabilmek, müşteriler ile sürekli, istikrarlı ve yaratıcı bir iletişim kurmak gerekiyor.

Bugün marka iletişiminin her alanında, sadece yaratıcı olmak da yetmiyor. Sonuca giden bir yaratıcılık için, marka ruhunu kullanarak mevcut ve potansiyel müşterilerin ruhunu kışkırtmak gerekiyor.
Günümüz dünya ekonomisi, global dev markalar üzerine kurulu. Örneğin, dünyanın en çok kazanan markasının yıllık cirosu, Türkiye’nin gayri safi milli hasılasından bir kaç milyar dolar daha fazla. Yani bir marka, bir yılda önemli bir ülkenin toplamından daha fazla para kazanıyor. Ancak bu görkemli güç, o markanın dünyanın efendisi olduğu anlamına gelmiyor. Aksine bir marka büyüdükçe, o işletmenin toplumsal ve bireysel sorumlulukları da büyüyor. O markayla beraber tüketicisi de büyüyor ve güçleniyor. Sektör ve marka pozisyonu fark etmeksizin artan müşteri odaklı faaliyetler, bireysel eğitim çabaları, satış ve sonrası destek aksiyonları, müşteri sadakat projeleri markalarla birlikte müşterinin de büyüdüğünün kanıtı…

Çünkü yeni kral ülkesini halkının isteklerine göre yönetiyor. Kimi zaman, tek bir kişiyi bile dinlemesini, ihtiyaç ve talepleri kavramasını, kendi tarzından hiç sapmadan çözüm getiren kararlar almasını iyi biliyor…
Yeni pazarlamayı herkesten önce tanıyan ve anlayan markaların değeri giderek artıyor. Daha zeki, vurucu, yaratıcı ve tüketici odaklı bu anlayışa ayak uyduramayan markalar, bu savaşta kaybetmeye mahkum!


MENTALITY OF MARKETING IS CHANGING

Economists,marketing experts,advertisers,academics, sociologist and event clients…Everbody is talking about how marketing has changed on every platform – from goods and services to information and technology.Conditions,channels,methods, philosophy, relationships have changed.Well, if classical marketing is dead, who acceded to the throne?

The new king has various methods for managing people’s decisions.It can be a guerilla marketing tactic or a turbo marketing method.Some of you call this methods as radical or revolutionary, some of you call it customer-oriented or to the point!Even the method’s name changes, there is a truth that everone agrees: This new king is very different from the old one!

Process of change in marketing began almost 20 years ago.Now,in all global industries, new, dynamic and ambitious names break through.New mentality, brings unusual ideas with itself but traditional companies have a difficulty to adapt this situation.So in every sector, competition began to show itself more and more.Well, as a result of this all sub-branches of economy started to be affected.
Brand word is not a book term any more.It gets into the life.Comsumers prepare to be friends with this word which once was just a word that they heard.
With advanced technolgy, now products are very similar to each other.As products’ qualities and features get similar; abstract values like product’s presentation, packaging, message and image comes into prominence.
Television’s position as the lord of mass media, is in danger because of a young man called ‘Internet’.Turbo communication and intercultural exchange which are the results of Global Network, change consumer habits and expectations.

It’s clear that all these developments and its socio-economic factors ,transformed todays marketing into a cutthroat race.This result is also a unique epilogue but definitely for the ones who still live in 1990s..

2000ths marketing arena is neither a race nor a place where you play by the rules.New marketing is almost a WAR! Hundreds of brands are born everyday, and a lot more evanesce.To stay alive in this war arena, you should be smart,flexible, aggressive and empathic.Plus to all these, you should get rid of known, ordinary marketing rules and old-fashioned sales formulas.You should put your own point of view, and get in touch with the clients continuously,stable and with a creative communication.

Today in all fields of brand communication,it’s not enough to be just creative.For a creativity that goes to final result, you should provoke existing and potential customers’ spirits by using brand’s spirit.
Today’s global economy is related to global,huge companies.For an example,the world’s most earning companies’s endorsements are more than Turkey’s gross domestic product.So a brand, earns more than a country’s total income in a year.But it doesn’t mean that this majestic power is the lord of the world.In contrast with that when a brand gets bigger,its social and individual responsibilities gets more too.With the brand, its consumers are getting more and strong. Regardless of brand position ,the industry and increasing customer-focused activities, , the efforts of individual training, sales and after-actions, customer loyalty projects proves that with brands customers are also growing.

Because the new king, rules his country according to the public’s demands.Sometimes,he knows listening to a man only, understanding needs and demands,taking remedial decisions with no deviation from his own style.
The value of the brands who met and understood new marketing before everyone, are growing steadily. More intelligent, striking, creative and consumer-oriented brands keep up pace with this understanding, doomed to lose this battle!

Please write your comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s