Audience – rAndom International

rAndom International ile Deloitte Ignite Festivali için Londra Royal Opera House’da yapılan bir enstelasyon.

Seyirci(Audience), yaklaşık 64 kafa büyüklüğünde aynayı içeren bir enstelasyon.Her bir obje başını farklı bir yöne döndürerek karakteristik insan özelliklerinden birini yansıtıyor.Bazıları kendi halinde,bazıları utangaç ve bazıları dikkat çekici.

Davranışları kontrol dışı.Sizinle bir süre ilgilenip, daha sonra sıkılıp başka birşeyle ilgilenmeye başlayabiliyorlar veya kendi aralarında takılmaya devam ediyorlar.Enstelasyon izleyen izlenilen arasındaki rolün gönüllü olarak değiştirilmesi amacını güdüyor.İzleyici ile teknoloji arasında farklı bağlantılar kurma yolunu arıyor.Ayrıca makinelerin basit davranışlarla farklı duygusal tepkiler uyandırıp uyandıramayacağını araştırıyor.

An installation with rAndom International for the Deloitte Ignite Festival at the Royal Opera House.

Audience, conceived by rAndom International, is an installation consisting of around 64 head-size mirror objects. Each object moves its head in a particular way to give it different characteristics of human behaviour. Some chat amongst themselves, some shy away and others confidently move to grab your attention.

Their behaviours are uncontrollable.They can be interested in you,for some time they watch you until they become disinterested, then either seek out another subject or return to their private chatter.
The installation aims to reverse the roles of the viewer and the viewed during this in-voluntary interaction. It seeks to establish a different kind of relationship between viewer and technology.Also the work investigates if machines can evoke diverse emotional reactions with the simplest of means.

Please write your comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s